Të Rejat e Fundit

REGJISTRIMET PËR KONKURS (BACHELOR PART – TIME) 2013-2014

Hapet proçesi i aplikimit për t’u regjistruar në ciklin e parë të studimeve (PART – TIME) për të dy fakultetet e Universitetit të Sporteve të Tiranës.Kandidati duhet të ketë dhënë lëndët me zgjedhje. Regjistrimi bëhet tek sekretaria mësimore e UST nga DATA 7 – 11 TETOR 2013, ORA 12.00 – 15.00. Dokumentat që duhet të …

REGJISTRIMET PËR KONKURS (BACHELOR PART – TIME) 2013-2014 Read More »

Dega e Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve

  Emër, Mbiemër Majlinda Mahmuda Pozicioni Kryetar i Degës së Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve Detyrat Detyrat e kryetarit CV CV e kryetarit Celular 0674091430 E-mail mmahmuda@ust.edu.al Orari i pritjes -> Çdo ditë (E hënë – E premte) 13.00 – 15.00 TESTET PRAKTIKE – VITI AKADEMIK 2016-2017 Testet praktike të pranimit në Fakultetin e Shkencave të …

Dega e Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve Read More »

Pasuniversitare

Pasuniversitare   FAKULTETI I SHKENCAVE TË LËVIZJES MASTER STËRVITJES SPORTIVE – PROFESIONAL AFATI I STUDIMEVE 1.5 VIT (3 Semestra – 60 Kredite) Nr. Module Kredite 1 Organizimi i sportit 5 2 Mjeksia sport, Kinezio. Biomek. 13 3 Stervitja Sportive 22 4 Psikolo., Sociolo., Didakt. Sport. 6 5 Kondicioni dhe Performanca 3 6 Testimi dhe Teknologjia …

Pasuniversitare Read More »

REGJISTRIMET E STUDENTËVE FITUES (BACHELOR FULL-TIME) 2013-2014

  Faza e dytë e regjistrimit të fituesve BACHELOR Viti Akademik 2013-2014 si për Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes ashtu edhe për Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit është data 8-13 tetor 2013. Studenti duhet të regjistrohet online. Regjistrimi mund të kryhet kudo, nga çdo kompjuter, në UST ose edhe jashtë saj. Regjistrimi online në …

REGJISTRIMET E STUDENTËVE FITUES (BACHELOR FULL-TIME) 2013-2014 Read More »