Komisioni Institucional Zgjedhor (KIZ)

KIZ

 • Vendim Nr. 24 datë 03.11.2021 
 • KVR

 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 
 • KZF e FSHR

 • Vendim Nr. 1 datë 11.12.2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 14.12.2020 
 • Vendim Nr. 3 datë 18.12.2020 
 • Vendim Nr. 5 datë 07.01.2021 
 • KZF e FVFR

 • Miratimi i listës  
 • Formular aplikimi për Dekan 
 • Formular aplikimi për Drejtues të Njësisë Bazë 
 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 07/05/2020 
 • KZF e FSHL

  Vendim Nr. 5 datë 04/10/2021 

 • Vendim Nr. 3 datë 13/03/2021 
 • Vendim Nr. 1 datë 09/03/2021 
 • Vendim Nr. 2 datë 09/03/2021 
 • Miratimi i listës  
 • Formular aplikimi për Dekan 
 • Formular aplikimi për Drejtues të Njësisë Bazë 
 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 07/05/2020 
 • KZF e IKSHS

 • Vendim Nr. 8 datë 01/10/2021 
 • Miratimi i listës  
 • Formular aplikimi 
 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 07/05/2020 
 •