Bachelor

TARIFA E REGJISTRIMIT NË KONKURS në Ciklin e Parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2022 – 2023

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

KARTELA INDIVIDUALE  për pranimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2022 – 2023

TARIFA E REGJISTRIMIT TË FITUESVE në Ciklin e Parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2022 – 2023

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
  • Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit

 

Listat e konkursit të pranimit në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2022 – 2023

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

 

 

Urdhër i përbashkët RASH - QSHA Nr. 8 datë 30.06.2022
Udhëzim i MAS për regjistrimet për vitin akademik 2022-2023
Vendim Senati Nr.13, datë 10.02.2022 Për miratimin e testeve praktike të konkursit FSHL për 2022-2023 
Vendim Senati Nr.14, datë 10.02.2022 Për miratimin e testeve praktike të konkursit FVFR për 2022-2023 
Kuotat e miratuara për Vitin Akademik 2022 - 2023. Për më shumë klikoni këtu .