Bachelor

Vendim Senati Nr.13, datë 10.02.2022 Për miratimin e testeve praktike të konkursit FSHL për 2022-2023 
Vendim Senati Nr.14, datë 10.02.2022 Për miratimin e testeve praktike të konkursit FVFR për 2022-2023 


Kartela individuale
  për pranimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2022 – 2023