Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

  • Rregullore e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Mjekësisë Sportive. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Shkencave Sociale dhe të Edukimit. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Sportit. Për më shumë klikoni këtu .