Administratori

mirlinda-249x300

Administrator - Universiteti i Sporteve të Tiranës

Msc. Mirlinda Galushi

Msc. Mirlinda Galushi ka lindur në Dibër. Ajo është e martuar, ka një djalë dhe një vajzë.
Znj. Galushi është diplomuar në Administrim biznesi, dega Menaxhim, në vitin 1998, në Universitetin e Tiranës, gjithashtu ka kryer Master të nivelit të dytë Financë –Kontabilitet, në 2010.
Në tetor të 2017, znj. Galushi u emërua Administratore në Universitetin e Sporteve të Tiranës.
Por eksperienca e saj në Universitetin e Sporteve të Tiranës (ish AEFS “Vojo Kushi, ILKF’Vojo Kushi” fillon më herët në vitin 1999 me detyrën e Kancelares, pozicion të cilin e mbajti deri në shtator të 2017.
Gjatë përvojës të punës së saj prej më shumë se 22 vjetësh në UST, ka mbuluar dhe funksione e detyra të tjera të rëndësishme si: anëtare e Senati – përfaqësuese e stafit administrative (1999-2016), kryetare e Këshillit të Etikës (2008-2011) e më pas anëtare e Këshillit të Etikës (2011- 2013; 2017-2020).
Gjatë periudhës 2006-2021 ka qenë anëtare e projekteve ndërkombëtare të financuara nga Bashkimi Europian si : Sport Science Curricula in Albania & Bologna Process, Reforming AEFS “Vojo Kushi” in the range of University of Sports Science, Harmonizing Sport Science Curricula in Balkans in the EU Perspective”, SPEED – Education, Employment and Development in the Balkan Region, TEAVET, EntrAl.
Znj. Galushi ka qënë dhe vazhdon të jetë pjesë e grupeve të punës për hartimin e dokumentacionit strategjik të universitetit dhe në periudhën 2010 e në vijim është anëtare e Bordit Editorial të Revistës, Fokus UST.
Gjatë periudhës 1999-2021 ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme pranë universiteteve europiane dhe trajnime të tjera profesionale në fushën e menaxhimit, si edhe në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, ku në një pjesë prej tyre ka patur dhe referime në fushën e financimit dhe menaxhimit të arsimit të lartë. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe ka studime në fushën e menaxhimit dhe financimit të IAL.
Jashtë Universitetit të Sporteve të Tiranës, Znj. Galushi ka qenë bashkëpunëtore e jashtme për hartimin dhe përshkrimin e profesioneve në kuadrin e kualifikimeve shqiptare dhe në grupin e punës në hartimin e udhëzuesit për përshkrimin e profesioneve, si dhe ka bashkëpunuar me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, si lektore me kohë të pjesshme në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe buxhetit.
Znj. Galushi zotëron gjuhën angleze dhe italiane.

KONTAKT

Nr. Tel +355 4 2226652
E-mail mgalushi@ust.edu.al