Renditja e kandidatëve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2020-2021

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
  • Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit