Master Profesional

Tarifa e regjistrimit të fituesve në ciklin e dytë të studimeve Master - Program i Parë / Program i Dytë i Studimeve

 • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes - FSHL 
 • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit - FVFR 
 • Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit - FSHR 

Fatura Arkëtimi Cikli Dytë i Studimeve Master - Program i Parë i Studimeve

 • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHL  
 • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FVFR  
 • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHR  

Fatura Arkëtimi Cikli Dytë i Studimeve Master - Program i Dytë i Studimeve

 • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHL  
 • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FVFR  
 • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHR  

Faturë Arkëtimi për program Master Profesional - 60 kredite 

Kriteret e pranimit për programin e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në “Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport” në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

 

Tarifa e aplikimit të kandidatëve në masterin profesional në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

 • Program i parë i Studimeve  
 • Program i dytë i studimeve

 

Kuotat e miratuara për Vitin Akademik 2023 - 2024. Për më shumë klikoni këtu .