Statuti

Urdhëri i Ministrit të Arsimit dhe Sportit, nr.25 datë 26.01.2022 “Për miratimin e ndryshimeve në Statutin e UST”. Për më shumë klikoni  

Statuti i UST është miratuar nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me Urdhër Nr. 124 datë 29.05.2020.  Për më shumë klikoni .