Anëtarët

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë në Universitetin e Sporteve të Tiranës përbëhet nga:

  1. Rigerta SELENICA – Kryetar
  2. Blerina MEMA – Anëtar
  3. Anduela LILE – Anëtar
  4. Genti PANO – Anëtar
  5. Entela KUSHTA – Anëtar
  6. Migena PLASA – Anëtar
  7. 1 student – Anëtar