Lista e Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit (Raundi i dytë)

Lista e Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit në programin e studimit Shkenca të Rehabilitimit për Vitin Akademik 2020-2021 (Raundi i dytë)