Updates
  • Vendim Rektorati për miratimin e kalendarit të proçedurave të pranimeve të studentëve të ciklit të parë në programet e studimeve për vitin akademik 2021-2022 në UST

  • THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

  • NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURSI PËR DY POZICIONE PUNE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË REHABILITIMIT

  • TAKIM ME ZV/MINISTREN E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë