Updates
  • NJOFTIM PËR HAPJEN E RREGJISTRIMEVE PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME

  • NËNSHKRUHET E PARA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË DHE UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS

  • VKM nr.185, datë 25.3.2021 për ndryshime në VKM nr.41, datë 24.1.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga IAL e RSH”

  • Zhvillimi i provimeve të semestrit të parë në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit për Vitin Akademik 2020 – 2021

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë