Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

  • Rregullore e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Veprimtarive Fizike, Rekreative dhe Turizmit. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Organizimit dhe Menaxhimit. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit Lëvizja dhe Shëndeti. Për më shumë klikoni këtu .