Mësimi në distancë

  • Udhëzues për mësimin në distancë për pedagogun 
  • Udhëzues për mësimin në distancë për studentët 
  • Manual Pedagogu për Microsoft Teams 
  • Manual Studenti për Microsoft Teams 
  • Udhëzues për politikën e vlerësimit në distancë 
  • Plani për menaxhimin e krizës 
  • Raport për menaxhimin e ndikimit të pandemisë 
  • Udhëzues për praktika, laboratorë në distancë