Erasmus +

Erasmus +

Vendimi i Komisionit Ad-Hoc “Për shqytimin e kandidaturave të aplikimeve të stafit akademik dhe administrativ pranë Universitetit të Romës "Foro Italico" - Itali, në kuadër të Programit ERASMUS+

Hapet thirrja për aplikim për 2 (dy) bursa në kuadër të Programit Erasmus+ për staf akademik me kohë të plotë për mësimdhënie pranë Universitetit të Romës “Foro Italico”. Për më tepër klikoni këtu

Hapet thirrja për aplikim për 1 (një) bursë në kuadër të Programit Erasmus+ për staf administrativ me kohë të plotë pranë Universitetit të Romës “Foro Italico. Për më tepër klikoni këtu

Hapet thirrja për aplikime për studentët e doktoraturës në Universitetin e Romës "Foro Italico" - Itali, në kuadër të programit Erasmus+ për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu

Plani i mobilitetit:

Formular i aplikimit për mobilitet (kliko këtu)

S2ABC PROJECT TO ENHANCE THE SKILLS OF SPORT ADMINIST.RATORS AND BUILD CAPACITY OF SPORT ORGANISATIONS KICKS OFF IN SKOPJE (NORTH MACEDONIA). Për më tepër klikoni këtu 

SHORT SUMMARY OF THE CAPACITY BUILDING APPLICATION FORM SUBMITTED ON 07th APRIL 2022. Për më tepër klikoni këtu 

CATALOGS OF PROGRAMS IN ENGLISH
 • FACULTY OF MOVEMENT SCIENCES
  • BACHELOR (click here )
  • MASTER (click here )
 • FACULTY OF PHYSICAL ACTIVITY AND RECREATION
  • BACHELOR (click here )
  • MASTER (click here )
 • FACULTY OF REHABILITATION SCIENCES
  • BACHELOR (click here )
  • MASTER (click here )