Informacion

Znj. Luiza Shehu
Drejtor i Burimeve Njerëzore, Arkiv/Protokollit

Znj. Luiza Shehu ka lindur në Dibër, Shqipëri. Ajo është e martuar, ka një djalë dhe një vajzë.
Është diplomuar në Fakultetin e Histrorisë dhe të Filologjisë në Degën Histori pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2009.
Nga viti 1999 dhe në vazhdim ka punuar si personel administrativ pranë ILKF “Vojo Kushi”, AEFS “Vojo Kushi”, sot Universiteti i Sporteve të Tiranës.
Në nëntor të vitit 2018 e në vazhdim është në pozicionin Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv/Protokollit pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës.

 


SEKTORËT

Sektori i Burimeve Njerëzore
Sektori i Arkiv-Protokollit

KONTAKT
Nr. Tel +355 4 2226652
E-mail lshehu@ust.edu.al