Thirrje

Thirrje

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për 1 bursë për mobilitete për stafin administrativ të Fakutetit te Veprimtarise Fizike dhe Rekreacionit të Universitetit të të Sporteve të Tiranës në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”. Për më tepër klikoni këtu .

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për 2 bursa për mobilitete për stafin administrativ të Universitetit të Sporteve të Tiranës në Universitetin e Edukimit Fizik, Budapest-Hungari. Për më tepër klikoni këtu .