Doktoratura                                    Viti Akademik 2023-2024

Lista e kandidatëve fitues për Ciklin e Tretë të studimeve "Doktoratë" për vitin akademik 2023-2024 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Lista e fituesve për Ciklin e Tretë të studimeve "Doktoratë" për vitin akademik 2023-2024 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Vendim Senati Nr. 19 datë 06.03.2024 "Për shtyrjen e afatit të thirrjes për aplikimin për pranimin në ciklin të tretë të studimeve "Doktoratë" në "Shkenca Sportive" dhe "Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti", për vitin akademik 2023-2024"

Urdhër i Rektorit Nr. 7 datë 06.03.2024 "Për shtyrjen e afatit të thirrjes për aplikimin e kandidatëve për pranimin në programin e ciklit të tretë të studimit "Doktoratë" në "Shkenca Sportive" dhe "Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti", për vitin akademik 2023-2024"

Urdhër i Rektorit Nr. 5 datë 06.02.2024

 

Njoftim për hapjen e pranimeve në programin e studimit të ciklit të tretë Doktoratë në "Shkenca Sportive" për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu

Njoftim për hapjen e pranimeve në programin e studimit të ciklit të tretë Doktoratë në "Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti" për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu

 

  • Tarifë Aplikimi për program Doktoraturë
  • Tarifë Regjistrimi e Fituesve për program Doktoraturë

 

 

Rregullore për organizimin e programeve të studimit të ciklit të tretë “Doktoratë” në UST