PROCEDURAT E APLIKIMIT TË KANDIDATËVE SHTETAS TË HUAJ NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE

  1. 01.09.2020 -18.09. 2020 – Datat e aplikimit të kandidatëve shtetas të huaj. 
  1. 21.09.2020 – Data e konkursit për të dy fakultetet ( në bashkëpunim me Rektoratin drejtuesit e njësive kryesore do të bien dakort për oraret). 
  1. 23.09.2020 – Publikimi i listave jo përfundimtare të fituesve.
  1. 23 – 25.09.2020 – Afati i procesit të ankimimit. 
  1. 28.09.2020 – shpallen listat përfundimtare të fituesve. 
  1. 30 – 05.10.2020 – Regjistrimi i kandidateve fitues. 
  1. 06.10.2020 – Bëhet njoftimi për kuotat e paplotësuara sipas listës së shpallur. 
  1. 07 – 12.10.2020 –   Afati i regjistrimit të kandidatëve fitues ( jo ditët e fundjavës).