Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Znj. Malvina Çiba
Drejtor në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit


SEKTORËT
Sektori i Shërbimeve Financiare
Sektori i Kontabilitetit dhe Buxhetit

 

KONTAKT
Nr. Tel +355 4 2226652
E-mail: mciba@ust.edu.al