Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

SEKTORËT

  • Sektori i prokurimeve
  • Sektori i shërbimeve dhe mirëmbajtjes

Faturë arkëtimi (model 1) 
Faturë arkëtimi (model 2) 
Faturë arkëtimi (model 3) 
Faturë arkëtimi (model 4) 
Faturë arkëtimi (model 5) 

KONTAKT
Nr: Tel +355 4 2226652
E-mail: blilo@ust.edu.al