Sekretaria Mesimore

Rregullorja e Brendshme e Funksionimit të Sekretarisë Mësimore. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e provimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore mbi kryerjen e Praktikës Mësimore. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e Diplomimit për studentët në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e Transferimit të Studimeve për studentët në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Znj. Majlinda Rembeci
Përgjegjës i Sekretarisë Mësimore Digjitale

KONTAKT
Nr. Tel +355 4 2226652
E-mail mmahmuda@ust.edu.al