Master Shkencor

Kriteret e pranimit në të tre fakultetet e UST për Vitin Akademik 2025-2026

Kriteret e pranimit në të tre fakultetet e UST për Vitin Akademik 2024-2025 

 

Tarifa e regjistrimit të fituesve në ciklin e dytë të studimeve Master - Program i Parë / Program i Dytë i Studimeve

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes - FSHL 
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit - FVFR 
  • Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit - FSHR 

Fatura Arkëtimi Cikli Dytë i Studimeve Master - Program i Parë i Studimeve

  • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHL  
  • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FVFR  
  • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHR  

Fatura Arkëtimi Cikli Dytë i Studimeve Master - Program i Dytë i Studimeve

  • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHL  
  • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FVFR  
  • Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve - FSHR  

Faturë Arkëtimi për program Master 120 kredite 


Kuotat e miratuara për Vitin Akademik 2023 - 2024.
Për më shumë klikoni këtu .