Master Shkencor

Urdhër për miratimin e procedurave për aplikim dhe regjistrim në programet e ciklit të dytë të studimeve “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” 

Tarifa e regjistrimit të fituesve (në Ciklin e Dytë të Studimeve, Program i parë i studimeve / Program i dytë i studimeve)

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes 
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 

Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

  • Program i parë studimi 
  • Program i dytë studimi 

Tarifa e aplikimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

  • Program i parë studimi 
  • Program i dytë studimi 

Lista e fituesve të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

  • Program i dytë studimi

Kuotat e miratuara për Vitin Akademik 2022 - 2023. Për më shumë klikoni këtu .