Master Shkencor

Urdhër për miratimin e procedurave për aplikim dhe regjistrim në programet e ciklit të dytë të studimeve “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” 

Tarifa e regjistrimit të fituesve në ciklin e dytë - Program i parë i Studimeve / Program i dytë i studimeve

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Kuotat e miratuara për Vitin Akademik 2022 - 2023. Për më shumë klikoni këtu .