Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit

  • Rregullore e Institutit të Kërkimit Shkencor të Sportit. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Performancës Sportive. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Aktivitetit Fizik dhe Shëndetit. Për më shumë klikoni këtu .
  • Rregullore e Departamentit të Projekteve dhe Teknologjisë. Për më shumë klikoni këtu .