esamimi

Njoftim për shpallje konkursi për 1 (një) vend të lirë pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë, Publikun dhe Studentët, në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për 1 (një) vend të lirë pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë, Publikun dhe Studentët, në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim për shpallje konkursi për 2 (dy) vende të lira pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për 2 (dy) vende të lira pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Kriteret e pranimit për programin e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në “Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport” në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, për vitin akademik 2023-2024

Kriteret e pranimit për programin e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në “Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport” në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim për miratimin e procedurave të pranimit dhe aplikimit në programet e ciklit të dytë Master Profesional dhe Master Shkencor në Universitetin e Sporteve të Tiranës, për vitin akademik 2023-2024.

Njoftim   Urdhër për miratimin e procedurave të pranimit dhe aplikimit në programet e ciklit të dytë Master Profesional dhe Master Shkencor në Universitetin e Sporteve të Tiranës, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të ciklit të parë në programet e studimit “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe Rekreacionit” dhe “Shkencat e Rehabilitimit” për Raundin e Dytë, për vitin akademik 2023-2024.

Njoftim për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të ciklit të parë në programet e studimit “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe Rekreacionit” dhe “Shkencat e Rehabilitimit” për Raundin e Dytë, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .