esamimi

Afishohet lista e kandidatëve fitues për programin e ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave” në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Shëndetësor” për vitin akademik 2023-2024, në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Afishohet lista e kandidatëve fitues për programin e ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave” në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Shëndetësor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për vitin akademik 2023-2024, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Vendim Rektori Nr. 219 datë 16.10.2023 për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës Viti Akademik 2023-2024

Vendim Rektori Nr. 219 datë 16.10.2023 për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës Viti Akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .  

Njoftim mbi Urdhërin nr. 13 dt. 11.10.2023 mbi një ndryshim në Urdhërin nr.12 dt. 03.10.2023 të Rektorit “Për miratimin e procedurave për aplikim dhe regjistrim në ciklin e dytë Master Profesional dhe Master Shkencor në Universitetin e Sporteve të Tiranës, për vitin akademik 2023-2024

Njoftim mbi Urdhërin nr. 13 dt. 11.10.2023 mbi një ndryshim në Urdhërin nr.12 dt. 03.10.2023 të Rektorit “Për miratimin e procedurave për aplikim dhe regjistrim në ciklin e dytë Master Profesional dhe Master Shkencor në Universitetin e Sporteve të Tiranës, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim mbi Vendimin për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të ciklit të parë në programet e studimit “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe Rekreacionit” dhe “Shkencat e Rehabilitimit”, për plotësimin e kuotave të parealizuara, për vitin akademik 2023-2024

Njoftim mbi Vendimin për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të ciklit të parë në programet e studimit “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe Rekreacionit” dhe “Shkencat e Rehabilitimit”, për plotësimin e kuotave të parealizuara, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

Pjesëmarrja në Forumin e 16-të të ENSE (European Network of Sport Education) me titull “Edukimi Sportiv për një Zhvillim të Qëndrueshëm: Perspektiva Euro-Med”

ENSE FORUM 💢Rektori i UST-së Prof.Dr. Agron KASA së bashku me Dekanin e Fakultetit të Shkencave të Rehabilimit Prof.Dr. Robert ÇINA dhe Drejtorin e Insitutit të Kërkimit Shkencor të Sportit Prof.Asc.Dr. Arben KAÇURRI, morën pjesë në Forumin e 16-të të ENSE (European Network of Sport Education) me titull “Edukimi Sportiv për një Zhvillim të Qëndrueshëm: …

Pjesëmarrja në Forumin e 16-të të ENSE (European Network of Sport Education) me titull “Edukimi Sportiv për një Zhvillim të Qëndrueshëm: Perspektiva Euro-Med” Read More »

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .