Na kontaktoni

Na kontaktoni

UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS / Rr. Muhamet Gjollesha, Tiranë, Albania/ Tel: +355 4 2226652/ E-Mail: contact@ust.edu.al