Njoftime

Vendim Qarkullues nr. 14 datë 22.02.2024 Për shtyrjen e afatit për aplikim të kandidatëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), për zgjedhjet e autoriteteve dhe organeve drejtuese të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Vendim Qarkullues nr. 14 datë 22.02.2024 Për shtyrjen e afatit për aplikim të kandidatëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), për zgjedhjet e autoriteteve dhe organeve drejtuese të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu  

Njoftim mbi fillimin e aplikimeve të studentëve për kredi studentore

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë publik njoftimin për studentët me shtetësi dhe vendbanim në Shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të Arsimit të Lartë Publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor. Vendim Nr. 440, datë 19.7.2023 Për përcaktimin e skemës së kreditimit …

Njoftim mbi fillimin e aplikimeve të studentëve për kredi studentore Read More »

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Departamentin e Edukimit dhe Shëndetit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për vitin akademik 2023-2024

Njoftimi për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Departamentin e Edukimit dhe Shëndetit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes viti akademik 2023-2024

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës, viti akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes viti akademik 2023-2024

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës, viti akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” pranë Departamentit të Edukimit dhe Shëndetit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” pranë Departamentit të Edukimit dhe Shëndetit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .