Njoftime

Vendim për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të Ciklit të Parë në Programet e Studimeve “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike të Shëndetit dhe Rekreacionit”, dhe “Shkencat e Rehabilitimit” për vitin akademik 2024-2025

Vendim për miratimin e procedurave të pranimit të studentëve të Ciklit të Parë në Programet e Studimeve “Shkencat e Lëvizjes”, “Fushat e Veprimtarisë Fizike të Shëndetit dhe Rekreacionit”, dhe “Shkencat e Rehabilitimit” për vitin akademik 2024-2025. Për më tepër klikoni këtu .

Vendim Qarkullues nr. 14 datë 22.02.2024 Për shtyrjen e afatit për aplikim të kandidatëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), për zgjedhjet e autoriteteve dhe organeve drejtuese të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Vendim Qarkullues nr. 14 datë 22.02.2024 Për shtyrjen e afatit për aplikim të kandidatëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), për zgjedhjet e autoriteteve dhe organeve drejtuese të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu