Vendim nr.2 datë 03.10.2023 – Për hapjen e thirrjes për aplikim të projekteve kërkimore shkencore dhe botimeve, për vitin akademik 2023-2024

Vendim Nr.2 datë 03.10.2023 – Për hapjen e thirrjes për aplikim të projekteve kërkimore shkencore dhe botimeve, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu