esamimi

Njoftim për shpallje konkursi për 1 (një) vend të lirë pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë, Publikun dhe Studentët, në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për 1 (një) vend të lirë pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë, Publikun dhe Studentët, në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim për shpallje konkursi për 2 (dy) vende të lira pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për 2 (dy) vende të lira pune, personel ndihmës akademik “Specialist/e” pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Kriteret e pranimit për programin e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në “Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport” në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, për vitin akademik 2023-2024

Kriteret e pranimit për programin e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në “Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport” në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .