esamimi

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes viti akademik 2023-2024

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës, viti akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes viti akademik 2023-2024

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 1 (një) punonjësi, personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës, viti akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” pranë Departamentit të Edukimit dhe Shëndetit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Njoftim për shpalljen e konkursit për pranimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” pranë Departamentit të Edukimit dhe Shëndetit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .

Njoftim për rishpalljen e konkursit për personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

Njoftim për rihapjen e konkursit për rekrutimin e 2 (dy) punonjësve, personel akademik me kohë të pjesshme “Asistent-Lektor” pranë Departamentit të Rehabilitimit në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .