Qershor 2023

 • Vendim Senati Nr. 61 datë 13.06.2023 Për Nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Universitetin Kombëtar të Edukimit Fizik dhe Sporteve të Bukureshtit, Rumani
 • Vendim Senati Nr. 62 datë 13.06.2023 Për Nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Federatën Shqiptare të Atletikës
 • Vendim Senati Nr. 63 datë 13.06.2023 Për Nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Universitetin e Palermos, Itali
 • Vendim Senati Nr.64 datë 13.06.2023 Për miratimin e shlyerjes së tarifës për regjistrimin e moduleve të trajnimeve
 • Vendim Senati Nr. 65 datë 13.06.2023 Për miratimin e modeleve të certifikatave të moduleve të trajnimit të Qendrës së Trajnimeve dhe Formimit të Vazhduar
 • Vendim Senati Nr. 66 datë 13.06.2023 Për miratimin e shtesës në buxhetin e vitit 2023 të UST me burim financimi të ardhurat e veta
 • Vendim Senati Nr. 67 datë 13.06.2023 Për miratimin e kontratës tip për fituesit e projekteve kërkimore shkencore në UST
 • Vendim Senati Nr. 68 datë 13.06.2023 Për Hapjen e thirrjes për vetëkandidim për anëtar të Komisionit të Kërkimit, Projekteve dhe Botimeve Shkencore
 • Vendim Senati Nr. 69 datë 13.06.2023 Për Hapjen e thirrjes për vetëkandidim për anëtar të Komisionit të Marrëdhënieve me Studentët
 • Vendim Senati Nr. 70 datë 13.06.2023 Për Hapjen e thirrjes për vetëkandidim për anëtar të Komisionit të Sigurimit të Cilësisë dhe Kurrikulave
 • Vendim Senati Nr. 71 datë 16.06.2023 Për ndryshime në rregulloret e Komisionit të Kërkimit, Projekteve dhe Botimeve Shkencore, Komisionit të Sigurimit të Cilësisë dhe Kurrikulave, Komisionit të Marrëdhënieve me Studentët
 • Vendim Senati Nr. 72 datë 19.06.2023 Për shfuqizimin e Vendimit të Senatit Nr. 68 datë 13.06.2023 “Për hapjen e thirrjes për vetëkandidim për anëtar të Komisionit të Kërkimit, Projekteve dhe Botimeve Shkencore” dhe rihapjen e thirrjes për vetëkandidim për këtë komision
 • Vendim Senati Nr. 73 datë 19.06.2023 Për shfuqizimin e Vendimit të Senatit Nr. 69 datë 13.06.2023 “Për hapjen e thirrjes për vetëkandidim për anëtar të Komisionit të Marrëdhënieve me Studentët ” dhe rihapjen e thirrjes për vetëkandidim për këtë komision
 • Vendim Senati Nr. 74 datë 19.06.2023 Për shfuqizimin e Vendimit të Senatit Nr. 70 datë 13.06.2023 “Për hapjen e thirrjes për vetëkandidim për anëtar të Komisionit të Sigurimit të Cilësisë dhe Kurrikulave” dhe rihapjen e thirrjes për vetëkandidim për këtë komision
 • Vendim Senati Nr. 75 datë 26.06.2023 Për miratimin e tarifave të regjistrimit për konkurs, rregjistrimit të fituesve, për ciklin e parë dhe të dytë, të tretë të studimeve dhe tarifat e shkollimit për të tre ciklet e studimeve, në UST
 • Vendim Senati Nr. 76 datë 26.06.2023 Për miratimin e ndryshimeve në rregulloren për organizimin e programeve të studimit të Ciklit të tretë Doktoratë në UST

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *