Vendim Rektorati për miratimin e kalendarit të proçedurave të pranimeve të studentëve të ciklit të parë në programet e studimeve për vitin akademik 2021-2022 në UST

Vendim Nr. 49 datë 30.06.2021 i Rektoratit të UST për miratimin e kalendarit të proçedurave të pranimeve të studentëve të ciklit të parë në programet e studimeve për vitin akademik 2021-2022 në UST. Për më tepër klikoni këtu .