Vendim Nr.6 – Për hapjen e thirrjes për aplikimin e projekteve kërkimore-shkencore 2021-2022

Vendimi Nr 6 – Për hapjen e thirrjes për aplikimin e projekteve kërkimore-shkencore 2021-2022