VAZHDIMI I PROCEDURËS PËR STUDENTËT QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA IAL QË IU HOQ LICENCA

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes (UST) ka afishuar në ambjentet e universitetit listën me shqyrtimin e dosjeve të studentëve që transferojne studimet nga Institucionet private të Arsimit të Lartë të cilëve u është hequr liçenca. Studentët që kanë kaluar fazën e parë, pasi të kryejnë pagesën e tarifës së konkurimit prej 5000 lekësh, duhet të paraqiten ditën e hënë datë 20/10/2014 ora 12.00 në UST për zhvillimin e testit praktik.

VAZHDIMI I PROCEDURËS PËR STUDENTËT QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA IAL QË IU HOQ LICENCA

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes (UST) ka afishuar në ambjentet e universitetit listën me shqyrtimin e dosjeve të studentëve që transferojne studimet nga Institucionet private të Arsimit të Lartë të cilëve u është hequr liçenca. Studentët që kanë kaluar fazën e parë, pasi të kryejnë pagesën e tarifës së konkurimit prej 5000 lekësh, duhet të paraqiten ditën e hënë datë 20/10/2014 ora 12.00 në UST për zhvillimin e testit praktik.