URDHËR REKTORI PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR APLIKIM DHE REGJISTRIM NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE BACHELOR PËR KATEGORI TË VEÇANTA KANDIDATËSH

Urdhër rektori për miratimin e procedurave për aplikim dhe regjistrim në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor  për kategori të veçanta kandidatësh. Për më tepër klikoni këtu