Rregullore

Rregullore e provimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore mbi kryerjen e Praktikës Mësimore. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e Diplomimit për studentët në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e Transferimit të Studimeve për studentët e Ciklit të Parë dhe të Dytë në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
Rregullore e Këshillit Studentor. Për më tepër klikoni këtu .