Regjistrimi i kandidatëve fitues të Raundit I – Faza II në ciklin e parë të studimeve BACHELOR (viti akademik 2015-2016) me kohë të plotë në Universitetin e Sporteve të Tiranës do të kryhet nga data 15 – 19 SHTATOR 2015. Studenti duhet të regjistrohet FILLIMISHT në hapësirën didaktike elektronike të UST. Regjistrimi mund të kryhet kudo, nga çdo kompjuter, që ka akses në internet.
Regjistrimi në hapësirën didaktike elektronike në UST do të kryhet tek Salla e Konferencave ku do t’ju vijnë në ndihmë 2 laborantët.

KUJDES: Lexoni fillimisht me vëmëndje Manualin e Regjistrimit online pastaj regjistrohuni. Vendosni të dhëna të sakta dhe me kujdes. Mbani mend të dhënat e Login pasi llogaria do të përdoret edhe në vazhdim. Mbasi të kryeni regjistrimin në hapesirën didaktike elektronike të UST-së duhet të printoni DEKLARATËN.
Për të filluar regjistrimin klikoni këtu.

Dorëzimi i dokumentave në Degën e Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve,UST do të bëhet nga data 15 – 19 SHTATOR 2015. Dokumentat që duhet të dorëzohen janë :

  • Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja e një prej dokumenteve të identifikimit, (e pa noterizuar);
  • 2 fotografi personale;
  • Mandat arkëtimi i tarifës së regjistrimit prej 1.600 lekë, paguar pranë zyrave të Postës Shqiptare ose Bankave të Nivelit të Dytë, për llogari të UST-së;
  • Mandat arkëtimi i tarifës së shkollimit prej 35.000 lekë, paguar pranë zyrave të Postës Shqiptare ose Bankave të Nivelit të Dytë, për llogari të UST-së;
  • Deklarata (që duhet të printohet në përfundim të regjistrimit në hapesirën didaktike elektronike të UST);
  • Deklaratën e paraqitur, e cila plotësohet dhe firmoset nga kandidati në prani të punonjëses së sekretarise mesimore dhe kundërfirmoset nga kjo e fundit.  

Personat e kontaktit në Universitetin e Sporteve të Tiranës janë:
Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes – Mimoza Kristo
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit – Majlind Bejli

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *