REGJISTRIMI I KANDIDATËVE FITUES TË MP DHE MSH

Në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës janë afishuar listat e fituesve të :

  • Masterit Profesional të Fakultetit të Shkencave të Lëvizjës;
  • Masterit Shkencor të Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit;

Janë të lutur të gjithë fituesit të kryejnë regjistrimin pranë Degës së Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve në datat 24 – 26.11.2014 nga ora 8.00 deri më 15.30.
Suksese.

REGJISTRIMI I KANDIDATËVE FITUES TË MP DHE MSH

Në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës janë afishuar listat e fituesve të :

  • Masterit Profesional të Fakultetit të Shkencave të Lëvizjës;
  • Masterit Shkencor të Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit;

Janë të lutur të gjithë fituesit të kryejnë regjistrimin pranë Degës së Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve në datat 24 – 26.11.2014 nga ora 8.00 deri më 15.30.
Suksese.