Prishtinë 2021

Prishtinë 2021

🇦🇱 Përfundoi me sukses Konferenca Ndërkombëtare Shkencore e Përbashkët për Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet e organizuar nga Universiteti i Prishtinës / Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit dhe Universiteti i Sporteve të Tiranës në datat 22-23 Dhjetor 2021 në Prishtinë, Republika e Kosovës.
📌 Komiteti Olimpik i Kosovës dhe Komiteti Olimpik Kombëtar Shqipëtar ishin sponsorit kryesor të kësaj konference ndërkombëtare, duke e kthyer këtë aktivitet shkencor në vendtakimin e shumë personaliteteve të shquara të shkencave sportive dhe ku akademikët e studiuesit paraqitën punimet e tyre në fushat e edukimit fizik, sportit dhe shëndetit.

Konferenca punimet i zhvilloi në temat dhe nëntemat:

1. Edukimi fizik
2. Sport
3. Rekreacion
4. Mjekësi sportive
5. Marketing e menaxhim sportiv
6. Aspekte psiko-sociale

Për më tepër mbi Axhendën klikoni këtu
Për më tepër mbi Organizimin klikoni këtu
Për më tepër mbi Folësit  klikoni këtu
Për më tepër mbi Data me rëndësi klikoni këtu
Për më tepër mbi Vendodhjen klikoni këtu
Për më tepër mbi Fotot klikoni këtu