Orari

Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit

  • Orari Mësimor, BACHELOR (Kursi 1) 

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

  • Orari  Mësimor–BACHELOR   
  • Orari  Mësimor–MSH (Kursi 2) 
  • Orari  Mësimor–MP – TF   
  • Orari  Mësimor–MP – MST  

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

  • Orari  Mësimor–BACHELOR   
  • Orari  Mësimor–MP-VITI 1 
  • Orari  Mësimor–MP–VITI 2   
  • Orari  Mësimor–MSH-VITI 1