Njoftime

Njoftime

*Rregullore e provimeve - Neni 17 "Përmirësimi i notës"

 

*Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë publik njoftimin për studentët me shtetësi dhe vendbanim në Shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të Arsimit të Lartë Publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.

  • Vendim Nr. 440, datë 19.7.2023 Për përcaktimin e skemës së kreditimit studentor 
  • Njoftim publik për aplikimin e studentëve të interesuar, për të përfituar nga skema e kreditimit studentor 

 

 

*Programi i provimit të përgjithshëm përfundimtar (Sistemi Bachelor) për vitin akademik 2023-2024

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 
  • Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit