Njoftim për shpallje konkursi për një pozicion pune (lëvizje paralele) në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Njoftim për shpallje konkursi për një pozicion pune (lëvizje paralele) në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes. Për më tepër klikoni këtu .