Periudha e regjistrimit për kandidatët fitues në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2018-2019 do të jetë 30-31 gusht 2018, nga 0ra 08.00 deri në orën 16.30. Kandidatët që nuk paraqiten brenda këtij afati, e humbin të drejtën e regjistrimit dhe vendet e tyre zëvendësohen nga kandidatët e tjerë poshtë vizës. Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kandidatët fitues (personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë) në Degën e Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve, UST është si më poshtë:

*Fotokopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë biometrike)
*Fotokopje e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave

*Mandat arkëtimin e Tarifës së Regjistrimit të fituesve për Vitin Akademik 2018-2019

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *