1. Fakultetet e UST do të afishojnë në datën 10 gusht 2018 në mjediset e tyre dhe në faqen zyrtare elektronike listën e aplikantëve për konkurim.
 2. Datat e regjistrimit të aplikantëve për konkursin e pranimeve për Vitin Akademik 2018-2019 të jetë 13-16 gusht 2018, nga ora 9.00-16.00 (aplikantët para se të bëjnë pagesën duhet të verifikojnë emrin në listat e afishuara në UST).
 3. Shpallja e listave të aplikantëve të regjistruar për konkurim në UST do të bëhet në datën 18 gusht 2018.
 4. Datat e konkursit praktik në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes do të jenë 20-23 gusht 2018.
 5. Datat e konkursit praktik në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit do të jenë 24-26 gusht 2018.
 6. Dokumentat që duhet te ketë kandidati për regjistrim për konkurs:
  – 2 fotografi dokumenti 4×6
  – Fotokopje e kartës së identitetit
  – Mandat pagesa e tarifës së konkurimit
  – Kartela mjekësore
 7. Të dhënat për Rregulloren e konkursit, testeve praktike, kartelës mjekësore dhe fatura e tarifës konkurimit gjënden në faqen zyrtare të UST.
 8. Brenda datës 27 Gusht 2018, Dega e Informacionit Studentor dhe Rregjistrimeve do të afishojë dhe publikojë listën e renditjes së aplikantëve duke përdorur si element identifikues vetëm ID e tyre.

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *