Njësitë Kryesore

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

 • Departamenti i Edukimit dhe Shëndetit. Klikoni këtu
 • Departamenti i Sporteve Kolektive. Klikoni këtu
 • Departamenti i Sporteve Individuale. Klikoni këtu

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

 • Departamenti i Aktivitetit Fizik, Rekreacionit dhe Turizmit. Klikoni këtu
 • Departamenti i Menaxhimit të Sportit dhe Turizmit. Klikoni këtu
 • Departamenti i Lëvizjes dhe Shëndetit. Klikoni këtu

Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit

 • Departamenti i Shkencave Biomjeksore dhe Humane. Klikoni këtu
 • Departamenti i Kineziologjisë. Klikoni këtu
 • Departamenti i Rehabilitimit. Klikoni këtu

Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit

 • Departamenti i Performancës Sportive. Klikoni këtu
 • Departamenti i Aktivitetit Fizik dhe Shëndetit. Klikoni këtu
 • Departamenti i Projekteve dhe Teknologjisë. Klikoni këtu