Vendimet e Senatit 2023

Dhjetor 2023

Vendim Senati Nr. 130 datë 01.12.2023 – “Për miratimin e modaliteteve të Mbrojtjes së Diplomës për programin e studimit Master i Shkencave në “Mësuesi në Edukimin Fizik e Shëndetësor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, për vitin akademik 2023-2024″ Vendim Senati Nr. 131 datë 01.12.2023 – “Për miratimin e orëve të punës të kryera në …

Dhjetor 2023 Read More »

Nëntor 2023

Vendim Senati Nr. 115 datë 14.11.2023 – “Për ndjekjen e studimeve me Plan Individual për Studentin e Ciklit të Parë Bachelor Z. Gersi Troka, Sportist i Nivelit të Lartë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes.” Vendim Senati Nr. 116 datë 14.11.2023 – “Për mënyrën e kompozimit, kriteret e përzgjedhjes dhe hapjen e thirrjes për vetëkandidim të …

Nëntor 2023 Read More »

Tetor 2023

Vendim Senati Nr. 101 datë 03.10.2023 Për autorizimin e firmosjes së marrëveshjes për program të përbashkët studimi me universitetin “G. D’ANNUNZIO” të Kietit (Chieti) ITALI Vendim Senati Nr. 102 datë 05.10.2023 Për miratimin e procedurave dhe tarifave të konfirmimeve të dokumentacionit të lëshuar nga UST Vendim Senati Nr. 103 datë 05.10.2023 Për pjesëmarrjen e UST …

Tetor 2023 Read More »

Gusht 2023

Vendim Senati Nr. 90 datë 25.08.2023

Shtator 2023

Vendim Senati Nr. 91 datë 14.09.2023 Për miratimin e kuotave të paplotësuara në programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor në FSHL, FVFR dhe FSHR për Vitin Akademik 2023-2024 Vendim Senati Nr. 92 datë 18.09.2023 Për miratimin e shtesës në buxhetin e vitit 2023 të UST, me burim financimi të ardhurat e veta Vendim …

Shtator 2023 Read More »

Korrik 2023

Vendim Senati Nr. 77 datë 14.07.2023 Për reduktimin e tarifës së shkollimit, për ciklin e tretë të studimeve doktoratë në UST Vendim Senati Nr. 78 datë 14.07.2023 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike të UST Vendim Senati Nr. 79 datë 14.07.2023 Për miratimin e kontrollit të testit fizik specifikë për perballimin fizikisht të …

Korrik 2023 Read More »

Qershor 2023

Vendim Senati Nr. 61 datë 13.06.2023 Për Nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Universitetin Kombëtar të Edukimit Fizik dhe Sporteve të Bukureshtit, Rumani Vendim Senati Nr. 62 datë 13.06.2023 Për Nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Federatën Shqiptare të Atletikës Vendim Senati Nr. 63 datë 13.06.2023 Për Nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Universitetin e …

Qershor 2023 Read More »

Maj 2023

Vendim Senati Nr. 52 datë 08.05.2023 Për miratimin e propozimit të ndryshimeve të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike (nga buxheti dhe të ardhurat) për vitin 2023 në UST Vendim Senati Nr. 53 datë 08.05.2023 Për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Edukimit Fizik Jozef Pilsudski , Varshavë – Poloni Vendim Senati Nr. …

Maj 2023 Read More »

Prill 2023

Vendim Senati Nr. 45 datë 07.04.2023 Për miratimin e hapjes së progr.form.vazhduar në fushen psiko-pedagogjike në Eduk.Fiz.Shëndet në F.SH.L. Vendim Senati Nr.46 datë 07.04.2023 Për miratimin e kuotave të pranimit për vitin 2023-2024 Vendim Senati Nr.47 datë 07.04.2023 Për miratimin e përjashtimit të studentëve të UST nga tarifa Kursi i Certifikimit Roje Bregdetare Vendim Senati …

Prill 2023 Read More »

Mars 2023

Vendim Senati Nr.33 datë 07.03.2023 Për pjesëmarrjen e UST në Konferencë e 8 Ndërkombëtare Ballkanike në Tetovë, Maqedoni e Veriut.  Vendim Senati Nr.34 datë 07.03.2023 Për miratimin e marrëvshjes së bashkëpunimit midis UST – Universiteti i Salentos, Itali.  Vendim Senati Nr.35 datë 07.03.2023 Për miratimin e përcjelljes së dokumentacionit të Dr. Genti Pano për fitimin …

Mars 2023 Read More »