Vendimet e Bordit 2022

Dhjetor 2022

Vendim Nr. 57 datë 12.12.2022 Për shtesa në Vendimin e BA Nr. 22 datë 26.04.2022 Vendim Nr. 58 datë 12.12.2022 Për miratimin e ndryshimeve në strukturën analitike të Universitetit të Sporteve të Tiranës Vendim Nr. 59 datë 12.12.2022 Për miratimin e hapjes së programit të studimit në Ciklin e Dytë, Master Profesional në “Rehabilitim Fizioterapeutik …

Dhjetor 2022 Read More »

Nëntor 2022

Vendim Nr. 51 datë 14.11.2022 Për miratimin e kritereve për pozicionet e punës Vendim Nr. 52 datë 14.11.2022 Për miratimin e orëve të punës të kryera në ditët e pushimit për personelin ndihmës akademik Vendim Nr. 53 datë 14.11.2022 Për shtesa në detajimin e të ardhurave Vendim Nr. 54 datë 14.11.2022 Për miratimin e shlyerjes …

Nëntor 2022 Read More »

Tetor 2022

Vendim BA Nr. 44 datë 06.10.2022 Miratimi i ndryshimeve në Bordin e Administrimit të UST Vendim BA Nr. 45 datë 06.10.2022 Miratimi i pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FVFR për vitin akademik 2021-2022 Vendim BA Nr. 46 datë 06.10.2022 Miratimi i një shtese në strukturën organizative e analitike të UST Vendim BA …

Tetor 2022 Read More »

Shtator 2022

Vendim Ba Nr. 41 datë 15.09.2022 Miratimi i propozimit për ndryshimin e tarifave të shërbimeve me të tretë në UST Vendim Ba Nr. 42 datë 15.09.2022 Miratimi i rregullores së objekteve sportive në UST Vendim Ba Nr. 43 datë 15.09.2022 Miratimi i shlyerjes së tarifës për regjistrimin e moduleve të trajnimeve

Gusht 2022

Vendim Ba Nr. 36 datë 01.08.2022 Mbi miratimin e propozimit të programit buxhetor afatmesëm, për vitin 2023-2025 për UST Vendim Ba Nr. 37 datë 01.08.2022 Mbi miratimin e pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FSHL për vitin akademik 2021-2022 Vendim Ba Nr. 38 datë 01.08.2022 Për miratimin e pagesës së orëve të punës …

Gusht 2022 Read More »

Korrik 2022

Vendim Ba Nr. 34 dt. 07.07.2022 Për zgjedhjen e kryetarit të BA Vendim Ba Nr. 35 dt. 13.07.2022 Për zgjedhjen e sekretarit teknik të BA në UST

Qershor 2022

Vendim BA nr. 29 dt. 30.06.2022 Shtesa ne listen e stud qe perfitojne perjashtim tarife shkollimi Vendim BA nr. 30 dt. 30.06.2022 Disa ndryshime ne strukturen organizative e analitike te UST Vendim BA nr. 31 dt. 30.06.2022 Miratimi i financimit te projekteve shkencore ne UST Vendim BA nr. 32 dt. 30.06.2022 Per disa ndryshime ne …

Qershor 2022 Read More »

Maj 2022

Vendim BA nr. 24/1 datë 16.05.2022 Për shfuqizimin e Vendimit të Bordit të Administrimit Nr. 24 datë 29.04.2022 “Për shtesë në Vendimin Nr. 22 datë 22.04.2021 “Për miratimin e tarifës për kredit dhe shpërndarjen e të ardhurave, nga Qendra e Trajnimit të Vazhduar” Vendim BA nr. 25 datë 11.05.2022 Ndryshime në RPPP për vitin 2022 …

Maj 2022 Read More »

Prill 2022

Vendim BA nr. 12 dt. 05.04.2022 Konstituimi i Bordit te Administrimit ne UST  Vendim BA nr. 13 dt. 05.04.2022 Miratimi i financimit te projekteve shkencore v. 2021-2022 ne UST  Vendim BA nr. 14 dt. 05.04.2022 Ndryshime ne detajimin e te ardhurave per v. 2022 ne UST  Vendim BA nr. 15 dt. 05.04.2022 Shtesa dhe ndryshime …

Prill 2022 Read More »

Mars 2022

Vendim BA nr. 10, dt.01.03.2022 Miratimi i pasqyrave financiare viti 2021  Vendim BA nr. 11 dt.15.03.2022 Per miratimin e kuotave per v.ak.2022-2023 ne UST