Vendim senati 2022

Dhjetor

Vendim Senati Nr. 100, datë 09.12.2022 Për ndryshime në strukturën organizative e analitike të UST Vendim Senati Nr. 101 datë 09.12.2022 Për ndryshime në strukturën mësimore të vitit akademik 2022-2023 në programin profesional Trajner i Pregatitjes Fizike Vendim Senati Nr. 102 datë 09.12.2022 Për shtesa në Vendimin e Senatit Nr. 44 datë 26.04.2022 Vendim Senati …

Dhjetor Read More »

Nëntor

Vendim Senati Nr.91, datë 07.11.2022 Për miratimin e rialokimit të kuotave ciklin e dytë viti akademik 2022-2023 Vendim Senati Nr.92, datë 11.11.2022 Për zgjedhjen e dy anëtarëve të Këshillit të Etikës nga personeli ndihmës akademik dhe administrativ Vendim Senati Nr.93, datë 11.11.2022 Për zgjedhjen e PhD (c) Surven Metolli si Kryetar i Komisionit të Sigurimit …

Nëntor Read More »

Tetor

Vendim Senati Nr.76,  datë 04.10.2022 Për një ndryshim në Rregulloren e Rekrutimit të personelit administrativ Vendim Senati Nr.77,  datë 04.10.2022 Për ndryshime në rregulloren e personelit ndihmës akademik Vendim Senati Nr.78, datë 04.10.2022 Për pjesëmarrjen e UST si partner në organizimin e Konf.I-rë Shkencore me Univ. Malit të Zi Vendim Senati Nr.79, datë 04.10.2022 Për …

Tetor Read More »

Shtator

Vendim Senati Nr.67, datë 13.09.2022 Për miratimin e propozimit për ndryshimin e tarifave të shërbimeve me të tretë për Palestrën e Lojrave Sportive Vendim Senati Nr.68, datë 13.09.2022 Për miratimin e Rregullores së Ambjenteve Sportive të UST Vendim Senati Nr.69, datë 13.09.2022 Për miratimin e tarifës për modulet e trajnimit Vendim Senati Nr.70, datë 19.09.2022 …

Shtator Read More »

Korrik 2022

Vendim Senati Nr.60, dt.25.07.2022 Per miratimin e propozimit te PBA 2023-2025 per UST Vendim Senati Nr.61, dt.25.07.2022 Per propozimin e pageses se oreve suplementare te stafit akademik te FSHL vitin akademik 2021-2022 Vendim Senati Nr.62, dt.25.07.2022 Per miratimin e MoU per funksionimin e rrjetit EntrAL  Vendim Senati Nr.63, dt.25.07.2022 Per miratimin e MoU per krijimin …

Korrik 2022 Read More »

Qershor 2022

Vendim Senati Nr.54 datë 28.06.2022 Per nje ndryshim ne Vendimin e Senatit Nr.77 dt.29.04.2022 (tarifa e doktoratures FVFR) Vendim Senati Nr.55 datë 28.06.2022 Per nje ndryshim ne Vendimin e Senatit Nr.78 dt.29.04.2022 (tarifa e doktoratures FSHL)  Vendim Senati Nr.56 datë 28.06.2022 Per nje ndryshim ne V. nr.44-1 dt.29.04.2022 Per percaktimin e tarifave te pageses se …

Qershor 2022 Read More »

Maj 2022

Vendim Senati Nr. 46 datë 10.05.2022 Për miratimin e propozimit për ndryshime në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2022 në UST  Vendim Senati Nr. 47 datë 10.05.2022 Mbi miratimin e ndryshimeve të nevojshme për vlerësimin e studentëve në kurset “OUTDOOR” në UST  Vendim Senati Nr. 48 datë 10.05.2022 Për miratimin e marrëveshjes …

Maj 2022 Read More »

Prill 2022

Vendim Senati Nr.34, datë 05.04.2022 Për miratimin e kandidatures se Znj. Laura Derhemi si anetare te KIZ  Vendim Senati Nr.35, datë 05.04.2022 Për nje ndryshim dhe korrigjim te Vend. Sen. 81 dt.07.05.2021  Vendim Senati Nr.36, datë 14.04.2022 Për miratimin e marreveshjes se bashkëpunimit UST dhe FSEF te Univ. te Malit te Zi  Vendim Senati Nr.37, …

Prill 2022 Read More »

Janar 2022

Vendim Senati Nr.1, datë 06.01.2022 Per miratimin e detajimit te Grantit te Mesimdhenies per UST per vitin 2022  Vendim Senati Nr.2, datë 13.01.2022 Per miratimin e struktures organizative dhe analitike dhe klasifikimit te pages per vitin 2022  Vendim Senati Nr.3, datë 13.01.2022 Per detajimin e te ardhurave te mbartura per vitin 2022 ne UST  Vendim …

Janar 2022 Read More »

Shkurt 2022

Vendim Senati Nr.10, datë 10.02.2022 Regjistri i Parashikimeve te prikurimeve Publike per vitin 2022  Vendim Senati Nr.11, datë 10.02.2022 Per miratimin e propozimit te objektivave ne UST per vitin 2022  Vendim Senati Nr.12, datë 10.02.2022 Per miratimin e kritereve te pranimit 2023-2024  Vendim Senati Nr.13, datë 10.02.2022 Per miratimin e testeve praktike te konkursit FSHL …

Shkurt 2022 Read More »