Vendim Bordi 2020

Shtator 2020

Vendim 37 Datë 11.09.2020 Disa shtesa në miratimin e tarifave për regjistrim për konkurim, regj.fituesve  Vendim 38 Datë 11.09.2020 Mbi disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike të UST  Vendim 39 Datë 22.09.2020 Për dhënien me qera të bar-fast-food në ambjentet e UST  Vendim 40 Datë 30.09.2020 Mbi ndryshime në strukturë 

Tetor 2020

Vendim 41 Datë 22.10.2020 Mbi ndryshimet në strukturë (FSHR) 

Nëntor 2020

Vendim 42 Datë 02.11.2020 Miratimi i pagesës orëve suplementare të stafit akademik  Vendim 43 Datë 02.11.2020 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe miratimi i numrit të pedagogëve të jashtëm në FSHR  Vendim 44 Datë 02.11.2020 Miratimi i tarifave të shkollimit për të dy ciklet e studimit  Vendim 45 Datë 02.11.2020 Miratimi i dokumentacionit për …

Nëntor 2020 Read More »

Dhjetor 2020

Vendim 49 Datë 02.12.2020 Ndryshime në strukturë dhe miratim nr ped. ftuar në FVFR  Vendim 50 Datë 02.12.2020 Per miratimin paraprak te Doktoratures ne FSHL  Vendim 51 Datë 02.12.2020 Për miratimin paraprak të Doktoratures ne FVFR  Vendim 52 Datë 02.12.2020 Për pagesën e komisioneve zgjedhore për zgjedhjet në Korrik 2020 në UST  Vendim 53 Datë …

Dhjetor 2020 Read More »

Janar 2020

Vendimi 1 Datë 13.01.2020 Miratimi i propozimit të detajimit grandit të mësimdhënies për vitin 2020 Vendimi 2 Datë 20.01.2020 Mbi miratimin paraprak të Draft Statutit të UST  Vendimi 3 Datë 20.01.2020 Miratimi i studentëve të ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit  Vendimi 4 Datë 20.01.2020 Shtesa në miratimin e bursave dhe …

Janar 2020 Read More »

Shkurt 2020

Vendimi 7 Datë 04.02. 2020 Mbi miratimin e objektivave për vitin 2020  Vendimi 8  Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e detajimit të të ardhurave për vitin 2020  Vendimi 9  Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e regjistrit të parashikimeve publike v. 2020  Vendimi 10 Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e strukturës organizative dhe analitike  Vendimi 11 Datë 04.02.2020 Mbi …

Shkurt 2020 Read More »

Mars 2020

Vendim 17 Datë 09.03.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 41 datë 09.03.2020 Për bursat e studentëve dhe përjashtim tarife për ciklin e parë  Vendim 18 Datë 09.03.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 3 datë 20.01.2020 për studentët e ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa  Vendim 19 Datë 09.03.2020 Shtesa në vendimin Nr. 42 datë 23.12.2019 …

Mars 2020 Read More »

Prill 2020

Vendim 20 Datë 27.04.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 3 datë 20.01.2020 për studentët e ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa 

Maj 2020

Vendim 21 Datë 14.05.2020 Mbi miratimin paraprak të Statutit të UST  Vendim 22 Datë 18.05.2020 Mbi ndryshime në Vendimin Nr. 9, Mbi miratimin e Regj të Parashik.Prokurimeve Publike 

Qershor 2020

Vendim 23 Datë 15.06.20202 Shtesë në listat e stud. që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit Cikli I  Vendim 24 Datë 15.06.2020 Shtesë në listat e stud. me mesatare mbi 6 që ju reduktohet tarifa e shkollimit 50% Cikli I  Vendim 25 Datë 15.06.2020 Shtesë në listat e stud. të ciklit II që …

Qershor 2020 Read More »