Mars 2021

 • Vendim Senati Nr.27, date 12.3.2021 Miratim ndryshimi ne vendimin nr.7 dt.28.1.2020 Mbi strukturen org e analit dhe klasif e pages per vitin 2021 ne UST 
 • Vendim Senati Nr.28, date 12.3.2021 Shtesa ne Vend.Sen. nr.27, dt.29.10.2020 Per miratimin e propozimit te tarifave te shkollimit per te dy ciklet e studimeve 
 • Vendim Senati Nr.29, date 12.3.2021 Per miratimin e percjelljes se dokument. te Dr. Aida Bendo prane KPPA 
 • Vendim Senati Nr.30, date 12.3.2021 Per miratimin e percjelljes se dokument. te Dr. Edmond Bicoku prane KPPA 
 • Vendim Senati Nr.31, date 12.3.2021 Mbi ndryshim ne Vendimin nr.6, dt.21.01.2021 te Sen.per ngritjen e Komis.Perh.Sig.Ciles..Bot. dhe Projekt 
 • Vendim Senati Nr.32, date 12.3.2021 Per miratimin e palnit te masave per zabtimin e rekomand te Vendimit te Autor.Konkur. nr.706, date 10.9.2020 
 • Vendim Senati Nr.33, date 12.3.2021 Per ngritjen e Komis Ad-Hoc per shqyrtimin e shkeljes disiplinore te F. Canaj 
 • Vendim Senati Nr.34, dt.25.3.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Univ. Fan.S.Noli Korce 
 • Vendim Senati Nr.35, dt.25.3.2021 Per miratimin e shteses ne page per funksionin e zvdrejt. 
 • Vendim Senati Nr.36, dt.25.3.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne V.Sen.10, dt.22.01.2021 (Regj.Parassh.Prok.Publ. 2021) 
 • Vendim Senati Nr.37, dt.25.3.2021 Per nje shtese ne V.Sen.14, dt.01.2.2021 Per miratimin e veprimtarise k-shk te FSHL 
 • Vendim Senati Nr.38, dt.30.3.2021 Per miratimin e Rregullores se UST 
 • Vendim Senati Nr.39, dt.30.3.2021 Per ndryshime ne V.Sen.Q.51, dt.10.12.2020 Per afatin e paraqitjes se draftit per Planin Strategjik te UST 
 • Vendim Senati Nr.40, dt.30.3.2021 Per nje ndryshim ne V.Sen.25, dt.17.5.2019 Ndryshim Udheheqes Projekti (Dh. Skenderi —- K. Vrenjo) 
 • Vendim Senati Nr.41, dt.30.3.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Akademin e Shkencave te Shqiperise 

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *