Tetor 2023

 • Vendim Senati Nr. 101 datë 03.10.2023 Për autorizimin e firmosjes së marrëveshjes për program të përbashkët studimi me universitetin “G. D’ANNUNZIO” të Kietit (Chieti) ITALI
 • Vendim Senati Nr. 102 datë 05.10.2023 Për miratimin e procedurave dhe tarifave të konfirmimeve të dokumentacionit të lëshuar nga UST
 • Vendim Senati Nr. 103 datë 05.10.2023 Për pjesëmarrjen e UST si partner në Konferencën e 4 Shkencore Ndërkombëtare në Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet të Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit Universiteti i Prishtinës
 • Vendim Senati Nr. 104 datë 05.10.2023 Për mbylljen e projektit shkencor “65 vjet trashëgimi e histori e UST në lenten e kërkuesve dhe studiuesve multidisiplinare” fitues me Vendimin Nr. 10 datë 28.06.2022 të Komisionit të Kërkimit Projekteve dhe Botimeve Shkencore dhe hapjen e thirrjes për të njëjtën temë projekti shkencor “65 vjet trashëgimi e histori e UST në lenten e kërkuesve dhe studiuesve multidisiplinarë” 
 • Vendim Senati Nr. 105 datë 05.10.2023 Për miratimin e strukturës mësimore të FSHL, FVFR, FSHR për vitin akademik 2023-2024
 • Vendim Senati Nr. 106 datë 05.10.2023 Për krijimin e një strukture të re “Këshilli i Etikës për Kërkimin Shkencor” në UST
 • Vendim Senati Nr.107 datë 05.10.2023 Për miratimin e propozimit të tarifës së kontrollit të testit fizik specifik, për studentët që kanë rezultuar fitues dhe janë regjistruar në ciklin e parë të studimeve të programit Bachelor për vitin akademik 2023-2024 në UST
 • Vendim Senati Nr.108 datë 05.10.2023 Për anëtarësimin e UST në Aleancën Europiane Universitare
 • Vendim Senati Nr.109 datë 05.10.2023 Për ngritjen e Komisionit AD HOC për shqyrtimin e përfundimit të mandatit para kohe të dy anëtarëve studentë të senatit akademik
 • Vendim Senati Nr.110 datë 05.10.2023 Për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me shoqatën Europa Donna Albania
 • Vendim Senati Nr. 111 datë 06.10.2023 Për rialokim të kuotave të pranimit në programin e studimit bachelor në “Shkencat e Lëvizjes” për vitin akademik 2023-2024
 • Vendim Senati Nr.112 datë 10.10.2023 Për shtyrjen e festës së 65 vjetorit të themelimit të UST në muajin prill 2024
 • Vendim Senati Nr.113 datë 16.10.2023 Për emërtimin e programit të studimit të formimit të vazhduar në fushën Psiko-Pedagogjike, sipas Urdhërit të MAS dhe miratimin e propozimit të tarifës së shkollimit për këtë program
 • Vendim Senati Nr. 114 datë 23.10.2023 Për miratimin e rialokimit të kuotave të paplotësuara në programet e ciklit të dytë të studimeve Master në FSHL, FVFR dhe FSHR për vitin akademik 2023-2024

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *